Stępień Jerzy

Dodatkowe informacje

 • Autograf:

  Jerzy Adam Stępień (ur. 7 września 1946 w Staszowie)

  polski prawnik i polityk, senator I i II kadencji (1989–1993)

  1997 -1999 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji

  sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku,

  2006–2008 prezes Trybunału Konstytucyjnego

Kategorie

Kategorie Autografów

Szukaj