Polityka Polska - PRL

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Zygmunt Henryk Berling (ur. 27 kwietnia 1896 w Limanowej, zm. 11 lipca 1980 w Konstancinie-Jeziornie

 • Opis

  polski dowódca wojskowy, uczestnik walk o niepodległość Polski, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej generał broni WP, dowódca 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i 1 Armii WP, zastępca Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego, komendant Akademii Sztabu Generalnego.

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Bolesław Bierut (ur. 18 kwietnia 1892 w Rurach Brygidkowskich, zm. 12 marca 1956 w Moskwie)

  polski polityk, działacz komunistyczny, agent NKWD.

  Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 31 grudnia 1944 - 4 lutego 1947

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 5 lutego 1947 - 20 listopada 1952

  Prezes Rady Ministrów: 20 listopada 1952 - 18 marca 1954

  I sekretarz KC PPR : 10 sierpnia 1948 do 16 grudnia 1948

  I sekretarz KC PZPR: 22 grudnia 1948 do 12 marca 1956

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Józef Adam Zygmunt Cyrankiewicz(ur. 23 kwietnia 1911 w Tarnowie, zm. 20 stycznia 1989 w Warszawie)

  premier RP od 6 lutego 1947 do 20 listopada 1952

  premier PRL w latach  od 18 marca 1954 do 23 grudnia 1970

  (funkcję premiera sprawował najdłużej w historii Polski),

  przewodniczący Rady Państwa.  od 23 grudnia 1970 do 28 marca 1972

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Czesław Wycech (ur. 20 lipca 1899 we wsi Wilczogęby (gm. Sadowne, pow. Węgrów), zm. 26 maja 1977 w Warszawie)

 • Opis

  działacz ruchu ludowego, nauczyciel, historyk, marszałek Sejmu PRL, minister oświaty, przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w latach 1957-1974.

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Edward Gierek ur. 6 stycznia 1913 w Porąbce, zm. 29 lipca 2001 w Cieszynie

 • Opis

  polski polityk, działacz komunistyczny, w latach 1970?1980 I sekretarz KC PZPR;

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Edward Ochab (ur. 16 sierpnia 1906 w Krakowie, zm. 1 maja 1989 w Warszawie)

 • Opis

  komunistyczny działacz społeczny i polityczny w okresie PRL. I sekretarz KC PZPR od 20 marca 1956 do 21 października 1956 i przewodniczący Rady Państwa w latach 1964-1968.

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Florian Siwicki (ur. 10 stycznia 1925 w Łucku)

 • Opis

  generał armii LWP, najbliższy współpracownik generała Wojciecha Jaruzelskiego, minister obrony narodowej, poseł na Sejm PRL VII, VIII i IX kadencji. W latach 1973-1983 szef Sztabu Generalnego i wiceminister obrony narodowej. W latach 1983-1990 minister obrony narodowej w rządach Wojciecha Jaruzelskiego, Zbigniewa Messnera, Mieczysława Rakowskiego i Tadeusza Mazowieckiego. Członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (1981-1983).

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Franciszek Wawrzyniec Kamiński, ps. Olsza, Zenon Trawiński (ur. 20 września 1902 w Mikułowicach, zm.

 • Opis

  polski wojskowy, generał dywizji Wojska Polskiego, komendant główny Batalionów Chłopskich, szef I Oddziału Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej, współtwórca Podziemnego Państwa Polskiego, działacz ruchu ludowego, poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy.

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Hilary Minc (ur. 24 sierpnia 1905 w Kazimierzu Dolnym - zm. 26 listopada 1974 w Warszawie)

 • Opis

  polski działacz komunistyczny, ekonomista, od 1921 roku członek KPP, w okresie powojennym pełnił szereg funkcji państwowych (m. in. minister przemysłu, minister przemysłu i handlu, wicepremier ds. gospodarczych).

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Henryk Jan Jabłoński (ur. 27 grudnia 1909 w Starym Waliszewie, zm. 27 stycznia 2003 w Warszawie)

  polski polityk, działacz komunistyczny okresu PRL.

  Profesor, z wykształcenia historyk, był profesorem UW oraz Wojskowej Akademii Politycznej

  generał brygady Wojska Polskiego,

  Przewodniczący Rady Państwa Okres    od 28 marca 1972do 6 listopada 1985

  Minister oświaty i szkolnictwa wyższego Okres od 11 listopada 1966 do 28 marca 1972

  Minister szkolnictwa wyższego Okres   od 14 grudnia 1965 do 11 listopada 1966

Kategorie

Kategorie Autografów

Szukaj