Polityka Polska -Władze Kościelne Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Adam, imię świeckie: Aleksander Dubec, (ur. 14 sierpnia 1926 we Florynce)

  Oficjalny tytuł Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Adam, arcybiskup przemyski i nowosądecki

 • Opis

  arcybiskup, ordynariusz diecezji przemysko-nowosądeckiej.

  Władyka Adam jest pierwszym biskupem odrodzonej prawosławnej diecezji przemyskiej od czasu jej zlikwidowania w wyniku aktu unii z 1691.

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Jakub (imię świeckie: Jakub Kostiuczuk,  - ur. 22 października 1966 w Klejnikach

  Oficjalny tytuł  Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański)

 • Opis

  polski duchowny prawosławny,doktor teologii, arcybiskup, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej.

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Jerzy imię świeckie: Mariusz Pańkowski (ur. 4 sierpnia 1974 w Białymstoku)

  Oficjalny tytuł: Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Biskup Siemiatycki),

 • Opis

  polski biskup prawosławny, wikariusz diecezji warszawsko-bielskiej, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, podporucznik.

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Sawa  imię świeckie: Michał Hrycuniak (ur. 15 kwietnia 1938 w Śniatyczach)

  oficjalny tytuł Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski.

 • Opis

  polski arcybiskup prawosławny, szósty metropolita warszawski i całej Polski.

   

  Od 1998 zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Szymon, nazwisko świeckie Szymon Romańczuk (ur. 12 sierpnia 1936 we wsi Guszczewina na Podlasiu)

 • Opis

  polski duchowny prawosławny,arcybiskup, ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej.

Kategorie

Kategorie Autografów

Szukaj