Polityka Polska -Władze Kościelne Archidiecezja Krakowska

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Eugeniusz Baziak (ur. 8 marca 1890 w Tarnopolu, zm. 15 czerwca 1962 w Warszawie)

 • Opis

  biskup pomocniczy lwowski w latach 1933–1944

  arcybiskup metropolita lwowski w latach 1944–1962,

  administrator apostolski archidiecezji krakowskiej w latach 23 VII 1951 –  15 VI 1962

  arcybiskup metropolita krakowski od 1962

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Albin Dunajewski herbu Sas (ur. 1 marca 1817 w Stanisławowie, zm. 19 czerwca 1894 w Krakowie)

 • Opis

  biskup diecezjalny krakowski w latach 1879–1894

  książę kardynał prezbiter od  23 VI 1890

  kreacja kardynalska przez Leona XIII.

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Stanisław Dziwisz (ur. 27 kwietnia 1939 w Rabie Wyżnej) – polski biskup rzymskokatolicki

  sekretarz i kapelan arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyły w latach 1966–1978, osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II w latach 1978–2005

 • Opis

  arcybiskup metropolita krakowski od 27 VI 2005 - 28 I 2017

  kardynał prezbiter od 2006 -kreacja kardynalska 24 III 2006 przez Benedykta XVI

  Kościół tytulary-bazylika Najświętszej Maryi Panny Wszystkich Ludzi

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Marek Jędraszewski (ur. 24 lipca 1949 w Poznaniu)

  polski duchowny rzymskokatolicki,

  biskup pomocniczy poznański w latach 1997–2012,

  arcybiskup metropolita łódzki w latach 2012–2017,

  arcybiskup metropolita krakowski od 2017

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Franciszek Antoni Macharski (ur. 20 maja 1927 w Krakowie, zm. 2 sierpnia 2016)

  polski biskup rzymskokatolicki

 • Opis

  arcybiskup metropolita krakowski w latach 28 I 1979 – 27 VI 2005,

  kardynał prezbiter od 1979 - kreacja kardynalska 30 VI 1979 przez Jana Pawła II 

  Kościół tytularny bazylika św. Jana w Łacińskiej Bramie

  wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 1979–1994,

  od 2005 arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej.

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Jan Maurycy Paweł Puzyna herbu Oginiec (ur. 13 września 1842 w Gwoźdźcu, zm. 8 września 1911 w Krakowie)

 • Opis

  biskup pomocniczy lwowski w latach 1886–1895

  biskup diecezjalny krakowski w latach 1895–1911

   

  książe kardynał prezbiter od 15 IV 1901 – kreacja kardynalska przez Leona XIII .

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Adam Stefan Sapieha, Adam Stefan Stanisław Bonifacy Józef Sapieha herbu Lis (ur. 14 maja 1867 w Krasiczynie, zm. 23 lipca 1951 w Krakowie)

 • Opis

  biskup diecezjalny krakowski w latach 1911–1951 (od 1926 arcybiskup metropolita)

  kardynał prezbiter od  18 II 1946 kreacja kardynalska przez  Piusa XII

   

  senator I kadencji w II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922–1923. Przez historyków uznawany za jedną z czołowych postaci w dziejach Kościoła polskiego I połowy XX wieku. Nazywany Księciem Niezłomnym

Dodatkowe informacje

 • Autograf

  Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie)

 • Opis

  biskup pomocniczy krakowski

  arcybiskup metropolita krakowski  8 VI 1964 – 16 X 1978

  kardynał prezbiter 26 VI 1967 kreacja kardynalska przez Pawła VI

   

  Jan Paweł II - 264  papież kościoła katolickiego  17 X 1977 – 2 IV 2005

Kategorie

Kategorie Autografów

Szukaj